สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > Intensive Course In Organ Transplantation

Intensive Course In Organ Transplantation

Upcoming events
บันทึกการประชุม
วันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation 18-19 สิงหาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ซึ่งจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ สำหรับแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะ เภสัชกร และบุคคลากรเกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม    
วันจันทร์ ที่ 21 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ Intensive Course in organ transplant - สิงหาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ซึ่งจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ สำหรับแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะ เภสัชกร และบุคคลากรเกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม    
วันเสาร์ ที่ 20 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation
การประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation 2022 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Onsite Conference
เพิ่มเติม    
วันศุกร์ ที่ 18 ส.ค. 2566
Intensive Course in Organ Transplantation 2023
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation ในวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมห้องราชา1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2566
เพิ่มเติม