สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > ตารางงานประชุมวิชาการ

ตารางงานประชุมวิชาการ

ตารางงานประชุมวิชาการประจำปี
งานประชุมวิชาการประจำปี
Intensive course in organ transplantation
Other meetings
วันที่ เวลา เรื่อง สถานที่
Upcoming events