สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ชั้นที่ 4 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

transplantthai1@gmail.com

(+66) 02-716-6181
Thai Transplantation Society
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor,
New Petchburi Road, Bangkok

transplantthai1@gmail.com

(+66) 02-716-6181