สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > The Powerful Giver Campaign

พยาบาลผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะคือผู้ส่งความตั้งใจของผู้สูญเสีย

พยาบาลผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะคือผู้ส่งความตั้งใจของผู้สูญเสีย และส่งต่อความหวังให้กับผู้รอคอย หนึ่งความตั้งใจส่งต่อให้ไม่สิ้นสุด #การเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ #The Powerful Giver

https://youtu.be/6LZNor98e-w

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิ๊ก