สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Intensive Course In Organ Transplantation > Intensive Course in Organ Transplantation 2023

Intensive Course in Organ Transplantation 2023

วันศุกร์ ที่ 18 ส.ค. 2566
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation ในวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมห้องราชา1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2566
ภาพกิจกรรม