สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ > การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2567
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 วันที่พฤหัสบดี ,ศุกร์,เสาร์ที่ 14 – 15 -16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม