สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > > การประชุม การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ: ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ

การประชุม การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ: ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ

วันศุกร์ ที่ 21 ต.ค. 2565
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ: ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ” Date: 21st October 2022 Hybrid meeting Venue at Pathumwan Princess Hotel and Virtual via Zoom VDO Rerun งานประชุมการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ : ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ เข้ารับชมได้ที่เว็บไซท์ http://www.tds-virtual.com เข้าสู่ระบบด้วย user name : email ที่ท่านลงทะเบียนเข้าประชุม password : tts2022 ท่านสามารถรับชม VDO ย้อนหลังนี้ได้เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 09/11/2565 - 09/12/2565 หากมีปัญหาในการเข้ารับชม ติดต่อ 092-693-6151 คุณอ๊อฟ
ภาพกิจกรรม