สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Intensive Course In Organ Transplantation > ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation

ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation

аёаёаёа№ЂаёЄаёІаёЈа№Њ аёаёа№ 20 аёЄ.аё. 2565
การประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation 2022 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Onsite Conference
ภาพกิจกรรม