สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > > การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. 2565
การประชุมพยาบาลประสานงาน ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ (Hybrid meeting)
ภาพกิจกรรม