สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ > การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 2563
Thai Transplantation Society organized the 32nd annual general meeting on 14-16 October 2020 Online and Onsite at The Berkeley hotel pratunamHotel Bangkok under the topic “Organ Transplantation Eisruptive Era ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart ,liver and lung transplantation in preceding year of 2019. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
ภาพกิจกรรม