สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ > การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14ในหัวข้อ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14ในหัวข้อ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ต.ค. 2562
Thai Transplantation Society held the 14th midyear congress on 10-11 October 2019 at The The Berkeley Hotel Pratunam Hotel Bangkok under the topic “Future Trends in Organ Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person
ภาพกิจกรรม