สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ > การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 วันที่ 21-23 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 วันที่ 21-23 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มี.ค. 2562
Thai Transplantation Society organized the 31st annual general meeting on 21-23 March 2019 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok under the topic “Next Step in Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart and lung transplantation in preceding year of 2018. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
ภาพกิจกรรม