สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 8 аёЃ.аёћ. 2562
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หารือปัญหาการทำประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ภายหลังจากบริจาคไตเพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรม