สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > คำแนะนำเรื่อง Covid-19 กับการปลูกถ่ายอวัยวะ

คำแนะนำเรื่อง Covid-19 กับการปลูกถ่ายอวัยวะ

аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 28 аёЃ.аёћ. 2563
คำแนะนำ Covid-19 ในการปลูกถ่ายอวัยวะ คำแนะนำการฉีด Vaccine ป้องกัน Covid-19 สำหรับผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vaccine Covid-19 ฉบับลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 คำแนะนำการปรับยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการฉีด Vaccine กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ คำแนะนำการฉีด Vaccine กระตุ้นเข็ม 3 และ4 สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2565 คำแนะนำในการรับอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 คำแนะนำในการรับอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

สำหรับดาวน์โหลด