สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > รวมสื่อ สำหรับการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ

รวมสื่อ สำหรับการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 14 аёЃ.аёћ. 2555
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสื่อ-multimedia เพิ่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะวายที่กำลังรอคอยอวัยวะอีกจำนวนมาก "บุญอันยิ่งใหญ่" แรงบันดาลใจ จากการอ่านบทสัมภาษณ์ คุณแม่ผู้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของลูกชายที่จากไปด้วยอุบัติเหตุ ว่าได้สูญเสียลูกชายไปก่อนวัยอันควรโดยที่ลูกชายยังไม่ทันได้บวชให้แม่ การบริจาคอวัยวะเป็นเสมือนการทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิต "เราเดินไปจับมือลูกและบอกลูกว่าหนูไม่ต้องบวชให้แม่ ไม่ต้องเป็นทหาร แต่แม่ขอร่างซึ่งจากนี้ไปเราก็จะให้กับคนอื่น ซึ่งวันนั้นเราก็เห็นน้ำตาของลูกด้วย" อยากให้พี่ชายได้มีโอกาสทำบุญครั้งสุดท้าย ด้วยการบริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เพราะไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะได้สบตากับดวงตาคู่นั้นของพี่ชายก็ได้

สำหรับดาวน์โหลด