สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต

аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 28 аёћ.аё. 2558
การปลูกถ่ายไต คือ การบำบัดทดแทนไตในการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง นอกเหนือจากการฟอกเลือดและการล้างไตผ่านช่องท้อง โดยนำไตที่ทำงานดีมาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

สำหรับดาวน์โหลด