สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > ปลูกถ่ายไตจากคนในครอบครัวสู่ผู้ป่วยไตเรื้อรังคืออะไร?

ปลูกถ่ายไตจากคนในครอบครัวสู่ผู้ป่วยไตเรื้อรังคืออะไร?

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 31 аёЎ.аё. 2566
. ผู้ป่วยหลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากขณะที่ต้องเข้ารับการบำบัดทดแทนไต ไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่าย เวลาที่เสียไป และคุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป “การปลูกถ่ายอวัยวะในครอบครัว” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนขณะรออวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องรอไตที่ได้รับการจัดสรรจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการรอไตจากผู้บริจาคสมองตายอยู่ที่ 5-9.99 ปี ซึ่งหากเราสามารถลดระยะเวลาการรอให้สั้นลง โอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาใช้ได้อย่างปกติก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น โดยระยะเวลารอไตจากคนในครอบครัวเฉลี่ยแล้วน้อยกว่า 1 ปี . ใครในครอบครัวที่สามารถบริจาคไตได้? 1. ญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน เช่น ลูก, พ่อ, แม่, พี่, น้อง 2. สามีภรรยาโดยชอบตามกฎหมาย หรืออยู่กินกันมากกว่า 3 ปีขึ้นไป . ชีวิตหลังผ่าตัดสำหรับผู้รับและผู้ให้จะเป็นอย่างไร? ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าตอนรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต โดยไม่ต้องไปฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องอีกต่อไป แต่จะเป็นการกินยากดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต ทำให้สามารถทำกิจกรรมหรือทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป รวมถึงสามารถมีบุตรได้ด้วยเช่นกัน . สำหรับผู้บริจาคไต แม้จะเหลือไตเพียง 1 ข้าง ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต โดยผู้บริจาคจะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม ไม่ได้มีข้อห้ามในการทำกิจกรรมหรือทานอาหารแต่อย่างใด สามารถเล่นกีฬาและมีบุตรได้ เพียงแต่ต้องตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเอง . ติดต่อบริจาคอวัยวะ โทร. 1666 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.organdonate.in.th . #TheGiverPowerful #การให้ยิ่งใหญ่เสมอ #บริจาคอวัยวะ

สำหรับดาวน์โหลด