ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      วิชาการ  
Thai Transplantation Care ครั้งที่ 3 แนวทางการประเมินผู้รับบริจาคไต (Kidney Transplant Candidate/Recipient) เพื่อรอรับการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
Book Thai Transplantation Care 3
20/10/2020
ร่างแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหล
04/04/2018
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ Thai Transplant Care (TTC) Liver
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ Thai Transplant Care (TTC) Liver Download  : แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
15/08/2017
แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) Transplantation Care ครั้งที่ 2
Transplantation Care ครั้งที่ 2  แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) เพื่อรอการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย   Download  : แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living D
15/08/2017
แนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถายอวัยวะของประเทศไทย (Thai Transplant Care)
มาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย (Thai Transplant Care) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้มาตรฐานสาก
15/08/2017
UPDATE Guideline for Novel Influenza A (H1N1)
Update แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันและรักษาผู้ป่วย solid organ transplantation ที่สัมผัสหรือติดเชื้อ Novel Influenza จัดทำโดย The Transplantation Society  (AST ID COP/ TID se
24/10/2009
KDIGO Clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients
Update clinical guideline ในการดูแลผู้รับบริจาคไต จัดทำโดย KDIGO และ The Transplantation society Download guideline Download the entire guideline [PDF]  Quickview to scan the document
24/10/2009
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society