ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ขอเชิญเข้าชมวีดีโอย้อนหลังการประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation (Online meeting)
   
 

เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplant 2020 ในวันวันเสาร์-อาทิตย์ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ online meeting (การเข้าดูวีดีโอจะเป็นระบบปิด ต้องลงทะเบียนเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่แนบมานี้ โดยสมาคมฯ จะทำการส่งลิ้งค์การประชุมให้ท่านผ่านทาง email ที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียน และท่านสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามวันเวลาดังกำหนดการที่แนบมานี้ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (CME 12.75 หน่วยกิต) ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับสมาชิกสมาคม ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมมีค่าสมัครสมาชิกสามัญ (แพทย์) 2,000 บาท ตลอดชีพ, ค่าสมัครสมาชิกสมทบ (พยาบาล, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ) ค่าสมัครตลอดชีพ 1,000 บาท

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

 

http://www.thaitransplantwebinar.com

ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society