ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      งานประชุมวิชาการ  
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 17-18 ธันวาคม 2563
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่ว
22/12/2020
การประชุมวิชาการประจำปี 14-16 ตุลาคม 2563 โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in Disruptive Eraในวันที่ 14-15-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรมเด
04/11/2020
การประชุมคณะพยาบาลผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะไตและตับ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะพยาบาลผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะไตและตับ(Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney and Liver Registration Program) วันที่ 13  พฤศจิกายน 2563 ณ อาค
23/09/2019
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 13-14 ธ.ค. 61
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantationในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี  จังหวัดนคร
19/12/2018
การอบรมคณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งไตและตับ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้มีการพัฒนาข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและตับ โดยมีการจัดประชุม คณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะข
20/11/2018
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ  Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมเอสรัชดา
31/10/2018
การประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation 18-19 สิงหาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แข
24/05/2018
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
24/05/2018
การประชุมแนวทางการบริการการปลุกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำ แนวทางการบริการการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (k
21/05/2018
23/03/2018
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 30 ในวันที่  14-15-16  มีนาคม  2561 ณ  โรงแรม The  Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเ
23/03/2018
การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม  2560  ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเ
26/12/2017
การประชุมวิชาการกลางปี 23-24 พฤศจิกายน 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยประชุมวิชาการกลางปี  23-24  พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมโกเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ
06/12/2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Multi organ retrieval
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริ
04/10/2017
การประชุมวิชาการ Intensive Course in organ transplant 19-20 สิงหาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร  ชั้น P3  อาคารเฉลิมพระบาร
21/08/2017
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29ในวันที่  16 – 18 มีนาคม  2560 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Organ Tr
20/03/2017
การประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาควอัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ปี 2560 วันที่ 18-20 มกราคม 2560โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัด
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปล
24/01/2017
21/10/2016
การประชุมวิชาการกลางปี 13-14 ต.ค. 2559
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 11 ในวันที่ 13-14  ตุลาคม  2559 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune ในหัวข้อ "Practical Point in Organ Transpla
30/08/2016
30/08/2016
   
Page 1/3
  1   2   3
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society