ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

       ข้อมูลปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนไตในประเทศไทย (Kidney transplantation registry) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อประเมินเกี่ยวกับข้อมูลการการเปลี่ยนไตการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน graft survival และ patient survival จัดทำโดยคณะอนุกรรมการลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยรายงานภาพรวมและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาดัง link ดังนี้...

 

Download  : Annual Report 2014 Kidney Transplantation in Thailand

Download  : Annual Report 2015 Kidney Transplantation in Thailand

Download : Annual Report 2016 Kidney Transplantation in Thailand

 

 
 

Download : Annual Report 2019 Organ Transplantation in Thailand

Download : Annual Report 2020 Organ Transplantation in Thailand

 

   
 
 
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society