สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > คำแนะนำในการรับอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

คำแนะนำในการรับอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิ.ย. 2565
คำแนะนำในการรับอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

สำหรับดาวน์โหลด