สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
หน้าหลัก > วิชาการ > เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมทางวิชาการประจำปี
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 (Hybrid meeting, Virtual @Zoom) Onsite ณ ห้องประชุม Palladium A ชั้น 10 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ Onsite รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2565 สามารถรับชมภาพงานประชุมวิชาการได้ที่เฟสบุ๊คสมาคมฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067365502409
ดาวน์โหลด   
วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 2563
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 16 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in the COVID-19 Eraในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การประชุมจัดแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดาวน์โหลด   
วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564
Thai Transplantation Society organized the 32nd annual general meeting on 14-16 October 2020 Online and Onsite at The Berkeley hotel pratunamHotel Bangkok under the topic “Organ Transplantation Eisruptive Era ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart ,liver and lung transplantation in preceding year of 2019. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
ดาวน์โหลด   
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ต.ค. 2562
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14ในหัวข้อ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562
Thai Transplantation Society held the 14th midyear congress on 10-11 October 2019 at The The Berkeley Hotel Pratunam Hotel Bangkok under the topic “Future Trends in Organ Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person
ดาวน์โหลด   
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 วันที่ 21-23 มีนาคม 2562
Thai Transplantation Society organized the 31st annual general meeting on 21-23 March 2019 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok under the topic “Next Step in Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart and lung transplantation in preceding year of 2018. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
ดาวน์โหลด   
วันพุธ ที่ 31 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมเอสรัชดา ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 ท่าน
ดาวน์โหลด   
วันพุธ ที่ 14 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Thai Transplantation Society 30th Anniversary Conference:Past, Present, and Future of Transplantation in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 ท่าน
ดาวน์โหลด   
วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ย. 2560
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice and Policy in Transplantation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ดาวน์โหลด   
วันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 2560
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Organ Transplantation: Real World Practice” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 450 ท่าน และได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย มีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวหลายช่องด้วยกัน

ดาวน์โหลด   
เอกสาร Intensive course of organ transplantation
วันเสาร์ ที่ 20 ส.ค. 2565
ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation
การประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation 2022 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Onsite Conference
ดาวน์โหลด   
วันอาทิตย์ ที่ 19 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation 18-19 สิงหาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ซึ่งจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ สำหรับแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะ เภสัชกร และบุคคลากรเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด   
วันจันทร์ ที่ 21 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการ Intensive Course in organ transplant - สิงหาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ซึ่งจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ สำหรับแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะ เภสัชกร และบุคคลากรเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด   
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอื่นๆ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธ.ค. 2564
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 16-17 ธันวาคม 2564
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วม ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม
วันจันทร์ ที่ 13 ธ.ค. 2564
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 13-14 ธ.ค. 61
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantationในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
วันศุกร์ ที่ 8 ก.พ. 2562
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หารือปัญหาการทำประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ภายหลังจากบริจาคไตเพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันอังคาร ที่ 27 มี.ค. 2561
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำนวย ตั้งเจริญชัย และคณะ พร้อมด้วยพลเอกนพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร (อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 2560
การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
วันอังคาร ที่ 4 ก.ค. 2560
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันอังคาร ที่ 4 ก.ค. 2560
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันอังคาร ที่ 16 พ.ค. 2560
การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในวงการปลูกถ่ายอวัยวะระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้วงการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย มีความตื่นตัวด้านการบริจาคอวัยวะทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯโดยวางแผนให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมฟาร์เมอร์ บูทิก รีสอร์ต จ.สุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2560